چرا تولید کنندگان برنج در چین نسبت به تولید کنندگان گندم به مسائل جنسی آزادانه تر نگاه می کنند؟


نیاز به همکاری برای تولید مواد غذایی – ضروری برای زنده ماندن – در مناطق برنج پرور ممکن است به سطح بالاتری از وابستگی بین فردی، و تحمل کمک کند، که باعث کم شدن احتمال منزوی گرایی اجتماعی می شود.

برای مثال، در استان های شمالی کشور ایران، دهه ها و شاید قرن هاست که زنان دوشادوش مردها در مزارع کشاورزی و علی الخصوص مزارع برنج کاری همکاری می کرده (کما اینکه در مزارع تولید برنج طارم هاشمی مجموعه عطر برنج که در زمینه فروش و خرید برنج طارم هاشمی فعالیت می کند نیز این روال برقرار بوده و می باشد) و دیدگاه این مردمان به این مساله عادی تر از دیگر نقاط کشور می بوده و می باشد. در مقابل آن درک متقابل در افراد در مناطق گندم پرور کمتر است، زیرا مردم مجبور نیستند برای زندگی به یکدیگر متکی باشند.

سالهای گذشته ادعا شده است که یک “انقلاب جنسیتی ملی” در چین به طور کامل در حال رخ دادن است و “به نقطه بدون بازگشتی رسیده”. اما با توجه به تحقیقات جدید که با در نظر گرفتن دیدگاه ها و عقاید مردم در سراسر چین در ارتباط با رابطه جنسی، انجام شده، این موضوع خیلی پیشرفت کرده است.

درصد انجام رابطه جنسی قبل از ازدواج در چین طی گذشت زمان

در سال ۱۹۸۹، تنها ۱۵٪ از افراد در چین رابطه جنسی قبل از ازدواج را تجربه کرده بودند.  این رقم در سال ۱۹۹۴ به ۴۰ درصد افزایش یافت و در سال ۲۰۱۲ به ۷۱ درصد و در سال ۲۰۱۲، ۴٫۵ درصد از زنان متاهل و ۱۶٫۵ درصد مردانی وجود داشتند که به داشتن رابطه جنسی با کسی غیر از همسرشان را تایید کرده بودند.

برآوردها نشان می دهد که حدود ۳-۵ درصد از جمعیت چین همجنس گرا هستند و حدود ۱۱ درصد از مردان مجرد و ۵٫۸ درصد مردان متاهل با مرد دیگری رابطه جنسی دارند.

نگرشهای مردم در استانهای مختلف در قبال رابطه جنسی قبل از ازدواج

اما در حالی که رفتار جنسی یک مسئله است، نگرش های جنسی کاملا متفاوت از آن می باشد. در تحقیقات جدید، داده های مربوط به نظرسنجی کلی اجتماعی چین در سال ۲۰۱۰ را با پاسخ های بیش از ۱۱،۰۰۰ نفر در ۳۰ استان چینی تجزیه و تحلیل شده است که آیا آنها فکر می کنند از نظر اخلاقی رابطه جنسی قبل از ازدواج ، بدون ازدواج و با یک بزرگسال دیگر از جنس مشابه درست یا غلط است.

آنچه که دریافت شد، نشان می دهد که به جای نظریه های سنتی در مورد تاثیر ارزش های غربی و توسعه اقتصادی در تأثیر نگرش های جنسی در چین، طرز فکر افراد در رابطه با آزادی های جنسی می تواند به آنچه در هر استان رشد می کند مانند برنج یا گندم، برگردد.

تحقیقات نشان می دهد که نگرش در سراسر چین نسبت به رابطه جنسی قبل از ازدواج، رابطه جنسی خارج از چارجوب ازدواج و همجنسگرایی پذیرفته شده نیست و به غیر از “انقلاب ملی جنسیتی” تفاوتهای منطقه ای در نگرش افراد در ارتباط با رابطه جنسی وجود دارد.

به عنوان مثال، در استان سین کیانگ تنها ۷ درصد از مردم رابطه جنسی قبل از ازدواج و ۲ درصد همجنسگرایی را قابل قبول می دانستند. در مقابل، در گوانگدونگ، ۵۴٪ از مردم رابطه جنسی قبل از ازدواج  و ۲۴٪  از مردم همجنسگرایی را قابل قبول می دانستند. تنوع جغرافیایی قابل توجهی نیز در نگرش نسبت به رابطه جنسی فرا زناشویی مشاهده می شد.

چین بیش از ۲٫۴ میلیارد هکتار زمین را دربر می گیرد، بنابراین اعتقاد بر این نیست که مناطق مختلف فقط به دلیل راه های اجتماعی مانند مدرنیزاسیون و غربگرایی به روش های مختلف تحت تاثیر قرار گرفته و متفاوت شده اند.

یک تفاوت آشکار در بین استان های مختلف چین، غذایی که مردم خورده و پرورش می دهند است. در طی قرن های متوالی ، کشتزارهای برنج در بعضی از استان ها و کشاورزی گندم در دیگر استان ها شایع بوده است. نظریه “برنج” نشان می دهد که در چین افرادی که برنج تولید می کنند و کسانی که گندم می کنند ممکن است متفاوت فکر کنند.

تحقیقات نشان داده است که مردمی که در استان های برنج پرور چین هستند به طور قابل ملاحظه ای بیشتر از مردم استان های گندم پرور، رابطه جنسی قبل از ازدواج، رابطه جنسی خارج از چارجوب ازدواج و همجنسگرایی را می پذیرند.

دلیل بیشتر بودن رابطه حنسی در محیطهایی با سطوح آبیباری بیشتر

تفاوت عمده بین سطوح مختلف آبیاری مورد نیاز است. سطوح برنج نیاز به سطح بالایی از آبیاری دارند، در حالی که کاشت گندم به میزان قابل ملاحظه ای آب کمتری نیاز دارند. برای قرن ها قبل از شیوع ماشین آلات مدرن، کشت و زرع برنج به شدت به همکاری نزدیک کشاورزان برای تامین آب آبیاری متکی بود، در حالی که گندم به تنهایی توسط افراد کاشت می شد.

تحقیقات نشان می دهد که تحمل رفتارهای غیر متعارف جنسی که ناشی از این نیاز به وابستگی متقابل در مناطق برنج است، کلید آزاد سازی نگرش های جنسی است.

تغییرات اجتماعی اخیر ممکن است به «انقلاب جنسیتی» در چین منجر شود، اما به نظر می رسد که تمایز طولانی میان کشاورزی برنج و گندم نقش مهمی در شکل گیری نگرش های جنسی در چین امروزه ایفا می کند.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

0

بالا

X