پرورش مشترک برنج و ماهی


پرورش مشترک برنج و ماهی یک سیستم کشاورزی طولانی مدت است که بیش از ۲۰۰۰ سال است در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد که می تواند در مجموعه عطر برنج و در خرید برنج طارم هاشمی مجموعه ما نیز تاثیرگذار باشد.

بررسی سود یا ضرر:

پرورش مشترک برنج و ماهی که برای اصلاح اثرات منفی محیط زیست ایجاد شده توجه زیادی را به خود کسب کرده است. با این حال، اثر پرورش مشترک برنج و ماهی در کاهش اکسیژن به ندرت بررسی شده است. یک سیستم پرورش مشترک برنج و ماهی در گربه ماهی زرد ومیگو آب شیرین با استفاده از انواع جدید برنج ساقه بلند ایجاد شد و یک آزمایش میدانی برای بررسی اثر پرورش مشترک برنج و ماهی بر پارامترهای آب و مصرف اکسیژن، انجام داده شد.

نتایج نشان داد که پرورش مشترک برنج و ماهی، مواد غذایی در آب (مجموع نیتروژن، آمونیاک، مجموع فسفر و پتاسیم) و مقدار اکسیژن محلول در ماهی ها و میگوهای استخری را کاهش داده است. با این حال، تغییرات فصلی مشابهی در اکسیژن محلول در آب ماهی و میگو های استخری نشان داده شدند.

نسبت تنفس ماهی:

پرورش مشترک برنج و ماهی باعث کاهش کلی مصرف اکسیژن و بهینه سازی ساختار مصرف اکسیژن در استخر شده است. میزان تنفس در آب و رسوب به میزان ۱/۶۶ درصد و ۷/۳۱ درصد در استخر گربه ماهی ها ، و ۶۴٫۴٪ و ۳۸٫۷٪ در استخر میگوها،  ، به ترتیب، با کشت اضافی برنج طارم هاشمی به طور چشم گیری کاهش یافت. پرورش مشترک برنج و ماهی نسبت تنفس در آب را کاهش و نسبت تنفس ماهی را افزایش داده است. این نتایج نشان می دهد که پرورش مشترک برنج و ماهی یک روش کارآمد برای کاهش هیپوکسی در استخرهای کشت متمرکز است.

در ۵۰ سال گذشته آبزی پروری سریع ترین بخش تولید مواد غذایی در جهان بوده است. تولید کلی آبزی پروری جهانی تقریبا نیمی از عرضه مواد غذایی ماهی در جهان را تشکیل می دهد. کشت استخری یک روش مهم آبزی پروری ماهی های آب شیرین به ویژه در کشورهای آسیایی است. به منظور بهبود محصول های ماهی، کشت فشرده به طور گسترده ای در حوزه آبزی پروری مورد استفاده قرار می گیرد. با این حال، ، کشت فشرده ، که با چگالی انبوهی از ماهی های با مواد و انرژی بالا شناخته شده است، تاثیرات جدی منفی وارد شده بر محیط داخلی آب را کاهش داده است. تاثیرات منفی مانند پیر آبی و تقلیل اکسیژن. چگونگی کاهش این اثرات منفی یک موضوع کلیدی برای توسعه پایدار آبزی پروری استخر است.

محتوای اکسیژن محلول:

محتوای اکسیژن محلول (دی او) مهمترین عامل کیفیت آب استخر است که بر بقای و رشد ماهی تاثیر می گذارد. کمبود دی او، مصرف غذا، سرعت رشد و میزان زنده ماندن ماهی ها را کاهش می دهد. دی او در آب استخر عمدتا از فتوسنتز فیتوپلانکتون در آب و تبادل گاز از جو به وجود می آید. دی او نه تنها توسط ماهی، بلکه همچنین توسط تنفس فیتوپلانکتون و میکروب ها در آب مصرف می شود. دی او تولید شده از فرایندهای طبیعی نمی تواند تقاضای مصرف ماهی، آب و رسوب را تامین کند.

به منظور بهبود غلظت دی او در آب، هوادهی مکانیکی در سه دهه گذشته به طور گسترده ای در استخر پرورش آبزیان فشرده مورد استقاده قرار می گیرد. تجهیزات هوادهی و انرژی مورد استفاده توسط هوادهی مکانیکی هزینه قابل توجهی را در کشت فشرده به خود اختصاص می دهند. طبق گزارش دفتر ملی آمار چین در سال ۲۰۱۷ ،  برق مورد استفاده توسط هوادهی مکانیکی در استخر آبزی پروری، ۳۰ درصد از کل مصرف برق کشاورزی در چین را تشکیل می دهد. بنابراین، لازم است که یک راه صرفه جویانه در انرژی برای کاهش مصرف اکسیژن در آب استخر پیدا کنیم.

پرورش مشترک برنج و ماهی به عنوان (سیستم مهم میراث کشاورزی جهانی) در سال ۲۰۰۵ توسط سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل، شناخته شده است. بسیاری از مطالعات میدانی برای بررسی اثرات پرورش مشترک برنج و ماهی بر روی سودمندی مصرف مواد مغذی، کنترل آفات حشرات، پیرآبی، بهره وری مواد غذایی و سود اقتصادی،  طراحی و انجام شده است. بهبود کیفیت آب می تواند بر تولید و مصرف اکسیژن در استخر تأثیر بگذارد. با این حال، مطالعات کمی برای بررسی اثر سیستم برنج ماهی بر مصرف اکسیژن در آب انجام شده است.

چین دارای اولین مقام در صنعت آبزی پروری است و تقریبا ۷۰ درصد از تولید صنعت آبزی پروری در جهان را تأمین می کند. منطقه پرورش مشترک برنج و ماهی در سال ۲۰۱۵ به ۱٫۴۹ میلیون هکتار افزایش یافته که بزرگترین در سراسر جهان است. با این حال، این سیستم پرورش مشترک عمدتا در مزرعه شالیکاری انجام شده، و به ندرت در استخر آبزی پروری انجام می شود. مجموعه عطر برنج مناسب می بیندد که چنین سیستم سودمندی در کشور عزیز ما نیز رواج بیشتری داشته باشد تا هم باعث رشد کیفیت در ماهی های استفاده شده شود و هم اینکه باعث بالا رفتن کیفیت برنج شده که در نتیجه در خرید برنج طارم هاشمی تاثیر مثبتی خواهد داشت.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

0

بالا

X