مجموعه عطر برنج در صدد دارد برای هموطنانی که در تهران زندگی می کنند، میزان درخواستی برنجشان را تا تهران بصورت رایگان فرستاده و در ادامه هزینه رسیدن محموله تا درب منزل را به پستچی بپردازند.

و همچنین برای هموطنان عزیز ساکن در شهرستانها نیز بدین گونه می باشد که هزینه حمل را به مامور حامل بسته های برنج می پردازند.

از آنجا که مجموعه عطر برنج بواسطه وجئان کاری، برنج با بالاترین کیفیت را برای مشتری گرانقدر ارسال می نماید، لازم به ذکر می بیند که اشاره شود که برنامه ای برای پس گرفتن برنج تحویل داده شده ندارد.

با سپاس